SỔ TAY ĐOÀN - HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TT
Nội dung 
Tải văn bản 
I. Quy định công tác tổ chức
1
Quy định lề lối làm việc trong hệ thống Đoàn - Hội trường.
2
Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn - Hội trường.
3
Hướng dẫn gửi báo cáo hàng tháng, tháng thanh niên.
4
Hướng dẫn đăng ký lịch công tác tuần.
5
Quy chế tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
6
Quy chế tiêu chuẩn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
7
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ.
8
Hướng dẫn xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội trường.
9
Hướng dẫn xây dựng các mẫu hình thanh niên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Đang xây dựng
10
Quy định về quy trình trình ký kế hoạch Đoàn - Hội trường.
11
Quy định về quản lý và lưu trữ văn bản thuộc hệ thống Đoàn trường.
Đang xây dựng
II. Quy định, hướng dẫn tổ chức hoạt động
1
Quy định về tổ chức các hoạt động có thu phí sinh viên.
2
Quy định về việc tổ chức các hoạt động đi ra bên ngoài.
Đang xây dựng
3
Quy định về việc tổ chức các hoạt động ban đêm, đốt lửa trong khuôn viên trường.
4
Quy trình tổ chức một hoạt động.
Đang xây dựng
5
Các mẫu đơn: đăng ký lịch công tác, giáy bố trí xe, mượn phòng, thiết bị, treo băng rôn.
Đang xây dựng
6
Hướng dẫn quy trình treo băng rôn tuyên truyền các hoạt động Đoàn - Hội trường.
Đang xây dựng
7
Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên.
III. Tổ chức các hoạt động Học tập - Nghiên cứu khoa học trong sinh viên
1
Quy định về Nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường.
Đang xây dựng
2
Quy định về tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên.
Đang xây dựng
IV. Văn bản Đoàn - Hội:
1
Hướng dẫn soạn thảo văn bản Đoàn.
2
Hướng dẫn soạn thảo văn bản Hội.
Đang xây dựng
3
Quy định viết hoa, viết tắt tên đơn vị trong Đoàn - Hội trường.
Đang xây dựng
V. Hướng dẫn Đại hội, Hội nghị Đoàn - Hội cơ sở:
1
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa/bộ môn.
Đang xây dựng
2
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn.
Đang xây dựng
3
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiện toàn Đoàn khoa/bộ môn.
4
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiện toàn Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn.
Đang xây dựng
VI. Hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong sinh viên
1
Hướng dẫn quy trình xét, chọn đoàn viên ưu tú.
2
Hướng dẫn quy trình phát triển Đảng trong sinh viên.
Đang xây dựng
VII. Công tác chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên
1
Hướng dẫn thành lập Chi đoàn và bầu Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời
2
Hướng dẫn thành lập Chi hội và bầu Ban Chấp hành Chi hội lâm thời
Đang xây dựng
3
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn
4
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi hội
Đang xây dựng
5
Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và đánh giá chất lượng đoàn viên, chi đoàn.
6
Hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3  biết, 3 làm”.
7
Hướng dẫn chủ đề sinh hoạt Chi đoàn định kỳ và sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.
Đang xây dựng
8
Hướng dẫn cấp lại Nghị quyết, sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên
Đang xây dựng
9
Hướng dẫn quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn
Đang xây dựng
10
Hướng dẫn quy trình xác nhận đoàn viên
Đang xây dựng
11
Hướng dẫn quy trình phát triển hội viên mới
Đang xây dựng
12
Hướng dẫn cấp thẻ hội viên
Đang xây dựng
VIII. Công tác CLB - Tổ - Đội nhóm
1
Quy trình thành lập CLB - Tổ - Đội nhóm.
Đang xây dựng
2
Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc Đoàn.
Đang xây dựng
3
Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc Hội.
Đang xây dựng
IX. Công tác thi đua, khen thưởng Đoàn - Hội:
1
Quy chế thi đua khen thưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Đang xây dựng
2
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu NLU” và “Đoàn viên tiêu biểu NLU”.
3
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
Đang xây dựng
4
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương “Giảng viên trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên tiêu biểu” trong Liên hoan “Dạy tốt - Học tốt”.
Đang xây dựng
5
Quy chế thi đua khen thưởng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Đang xây dựng
6
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp
Đang xây dựng
7
Quy định các mẫu giấy chứng nhận trong hoạt động Đoàn - Hội trường
X. Hướng dẫn công tác sơ kết, tổng kết năm học:
1
Hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khoa/bộ môn
2
Thang điểm thi đua hàng năm dành cho Đoàn khoa/bộ môn
3
Hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn
Đang xây dựng
4
Thang điểm thi đua hàng năm dành cho Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn
Đang xây dựng
XI. Kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội
1
Các kỹ năng cắm trại, giao lưu, giao tiếp…
Đang xây dựng
2
Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan công tác Đoàn - Hội
3
Danh sách di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Đang xây dựng


BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.