BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                      
            Số: 3429  TB/QLNCKH
                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ II năm 2017)

                               Kính gởi: -    Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn
- Ban chấp hành các Đoàn – Hội khoa, Bộ môn
Theo công văn số 16/BGDĐT- GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên" và theo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ II đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt ngày 09 tháng 10 năm 2017 cụ thể như sau:
1.  Thời gian và địa điểm:
Stt
Lớp
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
1
Lớp 1
Ngày 27/10 (thứ Sáu)
Rạng Đông 401
Cả ngày
Ngày 28/10 (thứ Bảy)
Phượng Vỹ 223
Cả ngày
2
Lớp 2
Ngày 03/11 (thứ Sáu)
Rạng Đông 401
Cả ngày
Ngày 04/11 (thứ Bảy)
Phượng Vỹ 223
Cả ngày
3
Lớp 3
Ngày 10/11 (thứ Sáu)
Rạng Đông 401
Cả ngày
Ngày 11/11 (thứ Bảy)
Phượng Vỹ 223
Cả ngày
4
Lớp 4
Ngày 17/11 (thứ Sáu)
Rạng Đông 401
Cả ngày
Ngày 18/11 (thứ Bảy)
Phượng Vỹ 223
Cả ngày
2.  Học phí: miễn học phí cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Nay nhà trường thông báo đến các đơn vị Khoa, Bộ môn triển khai lớp đào tạo này đến sinh viên tham gia lớp đào tạo khởi nghiệp nhằm khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên.
Thông tin đăng ký tham gia theo đường link:   https://goo.gl/T7bECa
Hạn chót vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 Trân trọng thông báo./.
                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                 Đã ký  
-  Như trên;                                                                                                       

-  Lưu: P. QLNCKH.                                                         PGS.TS. HUỲNH THANH HÙNG     

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.