THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:       -TB/ĐTN-BTC
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày    tháng 06 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v triển khai, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
--------------
Căn cứ Thông báo số 3066-TB/TĐTN-VP của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 06 năm 2017 về việc triển khai, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên;
Căn cứ Hội nghị tập huấn, triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên ngày 09 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc triển khai, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên tại các Đoàn khoa/bộ môn, cụ thể như sau:
1.   Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 16/06/2017.
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
- Thành phần: Các Đoàn khoa/bộ môn.
2.   Đối tượng tham gia:
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa/bộ môn phân công các đồng chí tham gia tập huấn theo đối tượng như sau:
- Đồng chí Thường trực Đoàn (Bí thư hoặc Phó Bí thư) hoặc Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tổ chức, xây dựng Đoàn;
- Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác văn phòng;
- Đồng chí được phân công phụ trách phần mềm.
3.   Nội dung:
- Triển khai sử dụng chính thức phần mềm quản lý đoàn viên;
- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên;
- Các Đoàn khoa/bộ môn trao đổi, góp ý về việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên;
*Lưu ý:
- Các Đoàn khoa/bộ môn cử ít nhất 02 đồng chí tham dự tập huấn (phải có 01 đồng chí thường trực), báo cáo thành phần tham dự về mail doantruong@hcmuaf.edu.vn trước ngày 15/06/2017. Khi tham gia, các đồng chí vui lòng mang theo laptop cá nhân để tiện cài đặt và truy cập phần mềm.
- Các nội dung trên được Tổ công tác Thành Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Đoàn trường phối hợp tập huấn, triển khai.
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Ngô Công Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trường - SĐT: 0977.076.874.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa/bộ môn thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
-          BCH Đoàn trường;
-          Đoàn khoa/bộ môn;
-         Lưu: VP, BTC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)


Lê Văn SonyTải file

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.