THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:       -TB/ĐTN-VP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày    tháng 06 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v không tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đi ra bên ngoài trường
trong kì thi cuối kì năm học 2016 - 2017
--------------
Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc hạn chế tổ chức các hoạt động, phong trào trong kì thi cuối kì năm học 2016 – 2017.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường các nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung thực hiện:
- Không tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đi ra bên ngoài trường;
- Không tổ chức các hoạt động, phong trào, chương trình, giao lưu nằm ngoài khung chương trình của đơn vị hoặc của trường;
- Nhắc nhở đoàn viên, thanh niên của đơn vị tập trung ôn thi, hạn chế tham gia các hoạt động nằm ngoài khung chương trình của đơn vị và của trường.
2. Thời gian thực hiện:
- Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2017.
*Lưu ý: Các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường báo cáo cho Ban Thường vụ Đoàn trường nếu có trường hợp tổ chức, kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong thời gian trên để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
-          BCH Đoàn trường;
-          BTK Hội sinh viên trường;
-          Đoàn khoa/bộ môn;
-          CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường;
-         Lưu: VP, BTC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Sony
Tải file

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.