THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:       -TB/ĐTN-BTC
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày    tháng 06 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v phân công các Ban, Văn phòng Đoàn trường phụ trách
các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc Đoàn trường
--------------
Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ II, ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc phân công các Ban, Văn phòng Đoàn trường phụ trách các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc Đoàn trường.
Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các đơn vị nội dung cụ thể như sau:
1.   Văn phòng Đoàn trường phụ trách Đoàn khoa Thủy sản, Đoàn khoa Quản lý đất đai và Bất động sảnĐội Văn nghệ Rạng Đông.
Văn phòng Đoàn trường bao gồm các thành viên:
- Đ/c Phùng Thanh Danh       UVBTV Đoàn trường      Chánh VP;
- Đ/c Cao Thái Bảo                  UVBCH Đoàn trường        Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Bích Lệ                UVBCH Đoàn trường        Thành viên;
- Đ/c Phạm Thị Kiều Phương   UVBCH Đoàn trường        Thành viên;
2.   Ban Tổ chức Đoàn trường phụ trách Đoàn khoa Nông họcĐoàn Bộ môn Công nghệ Hóa học.
Ban Tổ chức Đoàn trường bao gồm các thành viên:
- Đ/c Ngô Công Hậu                UVBTV Đoàn trường   Trưởng ban;
- Đ/c Võ Thị Vinh                     UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Thúy Sang            UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Bùi Nhật Khánh Huyền    UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Lý Hải Triều                    UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
3.   Ban Phong trào Đoàn trường phụ trách Đoàn khoa Kinh tế, Đoàn khoa Công nghệ Thông tin, Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩmCLB Cán bộ Đoàn Ngôi Sao Xanh.
Ban Phong trào Đoàn trường bao gồm các thành viên:
- Đ/c Lê Quang Trí                 P. Bí thư Đoàn trường  Trưởng ban;
- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Mành UVBTV Đoàn trường   Phó ban;
- Đ/c Nguyễn Tấn Phát             UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Trịnh Hoài Nhớ                UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Ngô Minh Nhựt               UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Dương Thu Hiền              UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Trần Minh Nhật               UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
4.  Ban Tuyên giáo Đoàn trường phụ trách Đoàn khoa Cơ khí - Công nghệ, Đoàn khoa Ngoại ngữ - Sư phạmĐoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học.
Ban Tuyên giáo Đoàn trường bao gồm các thành viên:
- Đ/c Lê Hoài Ninh                  UVBTV Đoàn trường   Trưởng ban;
- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy     UVBTV Đoàn trường   Phó ban;
- Đ/c Lê Thị Thúy Loan            UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Phạm Kim Huyền             UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Lê Huỳnh Đạt                  UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
5.  Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn trường phụ trách Đoàn khoa Môi trường và Tài nguyên, Đoàn khoa Lâm nghiệp Đoàn khoa Chăn nuôi Thú y.
Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn trường bao gồm các thành viên:
- Đ/c Nguyễn Ngọc Hạnh        UVBTV Đoàn trường   Trưởng ban;
- Đ/c Nguyễn Diệp Xuân Kỹ     UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Phạm Duy Thanh             UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
- Đ/c Trần Phạm Tiến Thịnh     UVBCH Đoàn trường     Thành viên;
Ban Chấp hành Đoàn trường trân trọng thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc Đoàn trường nắm và liên hệ công tác./.


Nơi nhận:
-          BCH Đoàn trường;
-          BTK HSV trường;
-          Đoàn cơ sở;
-         CLB - Tổ - Đội nhóm trực thuộc;
-         Lưu: VP, BTC.
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)


Lê Văn Sony
Tải file

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.