• Thời gian: Đợt 1: Tháng 11/2018; Đợt 2: Tháng 5/2019.
  • Địa điểm: Giảng đường R200, Nhà Rạng Đông, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
  • Đối tượng: Đoàn viên trực thuộc Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chưa có chứng nhận đã hoàn thành lớp Sáu bài lý luận chính trị; Có đầy đủ tiêu chuẩn theo Điều lệ đoàn.
  • Thời gian đăng ký: Các Đoàn khoa/bộ môn lập danh sách và gửi về Đoàn trường, tổng hợp theo mẫu của Ban Tổ chức chậm nhất ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Đoàn Trường và gửi một bản file về mail doantruong.tuyengiao@hcmuaf.edu.vn. 
  • Phụ trách lớp: Đ/c Ngô Công Hậu, UVBTV Đoàn trường. Số điện thoại liên hệ: 0977 07 68 74.
  • Lưu ý: Đoàn viên chỉ học tập bổ sung bài 5, 6 để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Điều kiện hoàn thành bài 5, 6 là vượt qua bài thu hoạch với điểm số đạt trên 50%.
  • Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gồm 6 bài (chuyên đề) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.
Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.
Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Ban Tuyên giáo Đoàn trường

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.