Tải về

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần 19 từ ngày 07 – 13/05/ 2018)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
07
16g30 – 18g00
Họp Ban Thường vụ Đoàn trường
LVSony, LQ Trí, PĐLong, NCHậu, NNHạnh, PTDanh, LHNinh, LTTLoan, PTCVân
LVSony
Văn phòng ĐH
Ba
08
14g00 – 16g30
Làm việc với Đoàn kiểm tra HSV thành phố về công tác Hội và phong trào SV trường năm học 2017 – 2018
Thành Hội, Đại diện BTV Đ.U., BTV ĐTN, BTK HSV trường
PTCVân
P.205
09
13g30 – 16g00
Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khoa/bộ môn năm học 2017 – 2018
BCH ĐTN, Thường trực Đoàn khoa/bộ môn
LVSony
P.205
Năm
10
08g00 – 19g00
Sơ khảo chương trình văn nghệ cụm 2
Văn phòng, Ban Tổ chức, 4 khoa/bộ môn thuộc cụm 2
LVSony
P.100
Sáu
11
08g00 – 16g00
Tổng kết, kiểm tra công tác phân tích chất lượng đoàn viên, chi đoàn và bình chọn ĐVƯTnăm học 2017 - 2018
Ban Tổ chức
NCHậu
Văn phòng ĐH
Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Được tạo bởi Blogger.