Tải về

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần 18 từ ngày 30 – 06/05/ 2018)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
30

Nghỉ lễBa
1

Nghỉ lễNăm
3
08g00 – 11g00
Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát Quý II/2018
UBKT Thành Đoàn, UBKT Đoàn trường
Thành Đoàn
Hội trường Thành Đoàn
Sáu
4
12g40 – 16g00
Hội thảo Áp dụng 7 thói quen cho bạn trẻ để thành công
Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BTK HSV trường, Đại diện BCN/CB khoa, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn, Đại diện BCH LCHSV các khoa/bộ môn
Đoàn khoa Thủy sản
P.100
(NTTNhàn – 0963266901)
13g00 – 17g00
Hội trại Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội - Đội Lần IV, Năm 2018
Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường
Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học
A1
(NHUyên – 01636883636)
07g00 – 17g00
Hội nghị tập huấn toàn quốc chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường năm học 2017 - 2018
TW HSV Việt Nam
PTCVân
KS Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội
Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Được tạo bởi Blogger.