Tải file

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần 14 từ ngày 02 – 08/04/ 2018)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
2
08g00 – 16g00
Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018
Ban Tổ chức Đoàn trường
NCHậu
Văn phòng ĐH
14g30 – 16g00
Giao ban Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Ban Thanh vận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
Ban Thanh vận Đảng ủy
P.205
16g30 – 18g30
Họp Ban Thường vụ Đoàn trường
LVSony, LQ Trí, PĐLong, NCHậu, NNHạnh, PTDanh, LHNinh, LTTLoan, PTCVân
LVSony
Văn phòng ĐH
Ba
3
16g30 – 18g30
Họp Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm mở rộng
Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
LTTSang
Cẩm Tú
17g00 – 19g00
Họp Thường trực Hội Sinh viên
Thường trực Hội Sinh viên
PTCVân
Văn phòng ĐH
Năm
5
08g30 – 13g00
Seminar học thuật
Khoa Chăn nuôi - Thú y, Khách mời
Khoa Chăn nuôi  - Thú y
Giảng đường Cát Tường
13g00 – 17g00
Cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh lần 1, Chủ đề Tuổi trẻ
Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BTK HSV trường, Đại diện BCN/CB khoa, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn, Đại diện BCH LCHSV các khoa/bộ môn
Đoàn khoa Ngoại ngữ - Sư phạm
(NMNhựt - 0981864485)
Giảng đường Cát Tường
Sáu
6
08g00 – 11g00
Sinh hoạt chủ điểm chi Đoàn DH16VT
Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn
Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
(PLHoa – 01634124238)
Thông báo sau
08g00 – 16g00
Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018
Ban Tổ chức Đoàn trường
NCHậu
Văn phòng ĐH
08g30 – 13g00
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Thú y
Khoa Chăn nuôi - Thú y, Khách mời
Khoa Chăn nuôi  - Thú y
Bệnh viện Thú y
13g30 – 16g00
Hội nghị Tổng kết tháng Thanh niên 2018
Ban Thanh vận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn khoa/bộ môn
LVSony
P.205
13g00 – 16g00
Sinh hoạt chủ điểm chi Đoàn DH15TP
Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn
Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
(ĐNSToàn -01234756879)
CT.305
CN
8
08g00 – 16g00
Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018
Ban Tổ chức Đoàn trường
NCHậu
Văn phòng ĐH
17g00 – 19g00
Sinh hoạt Tổ TDRL Hạt Giống Đỏ
Tổ TDRL Hạt Giống Đỏ
LTLThi
R.200
Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Được tạo bởi Blogger.