THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
bch đoàn trưỜng đẠi hỌc
nông lâm tp. hỒ chí minh
***
TUẦN LỄ 33/2017
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   
Thủ Đức, ngày 13 tháng 8 năm 2017
                                                            LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

(Từ 14-8-2017 đến 20-8-2017)

© Trọng tâm:
-  Chương trình đón tân sinh viên năm 2017
-  Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG - THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
14-8
13g30
Họp Thường trực Đoàn trường (TP: đ/c Sony,  Trí, Long)
T2 VP Đoàn Hội
16g00
Họp Ban Thường vụ Đoàn trường (TP: đ/c Sony, BTV Đoàn trường)
T1 VP Đoàn Hội
THỨ ba
15-8
08g00
Họp giao ban Văn phòng Đoàn trường (TP: đ/c Sony,  Danh, Hậu)
T1 VP Đoàn Hội
THỨ Tư
16-8
07g00

Chương trình đón tân sinh viên khoá 43 năm 2017 (TP: đ/c Long, Ninh, Hậu, Thành viên BTC theo kế hoạch liên tịch 02-KHLT/ĐTN-HSV)
VP Đoàn Hội, các giảng đường nhận hồ sơ nhập học
THỨ NĂM
17-8
07g00


18g00
Chương trình đón tân sinh viên khoá 43 năm 2017 (TP: đ/c Long, Ninh, Hậu, Thành viên BTC theo kế hoạch liên tịch 02-KHLT/ĐTN-HSV)
Vòng sơ loại Nụ Cười Chiến Sĩ năm 2017 (TP: đ/c Trí, Thành viên BTC theo kế hoạch 01-KH/ĐTN-BPT)
VP Đoàn Hội, các giảng đường nhận hồ sơ nhập học

TT GDQP – ĐHQG TP.HCM
THỨ SÁU
18-8

07g00


18g00
Chương trình đón tân sinh viên khoá 43 năm 2017 (TP: đ/c Long, Ninh, Hậu, Thành viên BTC theo kế hoạch liên tịch 02-KHLT/ĐTN-HSV)
Vòng sơ loại Nụ Cười Chiến Sĩ năm 2017 (TP: đ/c Trí, Thành viên BTC theo kế hoạch 01-KH/ĐTN-BPT)
VP Đoàn Hội, các giảng đường nhận hồ sơ nhập học

TT GDQP – ĐHQG TP.HCM
THỨ BẢY
19-8
17g00
Họp rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 năm 2017 (TP: đ/c Sony, BCH CDTN Mùa hè xanh 2017)
Bảo tàng Tôn Đức Thắng

* Lịch làm việc thay thư mời trong nội bộ cơ quan Đoàn trường.

Lưu ý: Các đơn vị có thể download lịch công tác tuần tại website Đoàn trường
(www.tuoitrenonglam.com) vào sáng thứ 7 hàng tuần.

                                                                                TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                   

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                   
            Phùng Thanh Danh
Được tạo bởi Blogger.