THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 02-KH/ĐTN-BTC
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHThủ Đức, ngày 28 tháng 8 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức gặp mặt, giao lưu với Tân sinh viên
là cán bộ Đoàn THPT và tuyển cộng tác viên Đoàn trường
lần thứ I - năm 2017
---------------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nói riêng và thành phố nói chung. Từ đó, định hướng các bạn tham gia hoạt động, tự rèn luyện và phát triển bản thân qua các phong trào xung kích, tình nguyện của trường.
- Nhằm phát huy bản lĩnh, khả năng học hỏi của Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT với hoạt động phong trào, qua đó tạo điều kiện phát triển nguồn lực cho hoạt động phong trào của trường.
- Giới thiệu tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cho Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT, giới thiệu những kiến thức cơ bản về công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nói riêng và thành phố nói chung
- Giới thiệu và tuyển cộng tác viên Đoàn trường, tạo cầu nối và nơi rèn luyện cho Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT, bổ sung những nhân tố mới cho Đoàn khoa/bộ môn, Đoàn trường.

2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức đồng bộ thống nhất, có sự phối hợp giữa các Ban, Văn phòng Đoàn trường, các Đoàn khoa/bộ môn, CLB Cán bộ Đoàn Ngôi Sao Xanh và Tổ Tu dưỡng rèn luyện Hạt Giống Đỏ.
- Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của các bạn Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT.
- Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC
1.     Gặp mặt, giao lưu với Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT
1.1. Thành phần tham gia
- Tân sinh viên khoá 43 là đảng viên, cảm tình Đảng.
- Tân sinh viên khoá 43 là cán bộ Đoàn THPT (Bí thư/Phó Bí thư chi đoàn, Bí thư/Phó bí thư/Uỷ viên Ban Thường vụ/Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Uỷ viên BTK/Ủy viên BCH Hội LHTNVN trường) hoặc Lớp trưởng.
- Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;
- Các Ban, Văn phòng Đoàn trường;
- Thường trực Đoàn khoa/bộ môn, Thường trực Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn;
- Chi ủy Chi bộ Đoàn thể Sinh viên 1, 2, 3, 4.
- Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường.

1.2. Nội dung gặp mặt, giao lưu
- Giới thiệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- Giao lưu, đối thoại giữa Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường với Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT với hình thức đối thoại trực tiếp hoặc thông qua các phiếu câu hỏi.
- Giới thiệu Hoạt động của Tổ Tu dưỡng Rèn luyện Hạt Giống Đỏ, CLB Cán bộ Đoàn Ngôi Sao Xanh, định hướng các quy trình, thủ tục, quá trình phân đấu cho đảng viên, cảm tình Đảng.
- Gửi danh sách Tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT, đảng viên, cảm tình Đảng về cho thường trực các Đoàn khoa/bộ môn, Liên chi hội Sinh viên khoa/bộ môn tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển.

1.3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2017.
- Địa điểm: Giảng đường RĐ.100.

1.4. Hình thức tham gia
- Đăng ký trực tiếp và gửi câu hỏi qua link của Đoàn trường: https://goo.gl/1v4npz thông qua email và fanpage Đoàn trường.
- Nhận thông tin trực tiếp từ Ban Tổ chức qua điện thoại.

2. Tuyển cộng tác viên Đoàn trường
2.1. Quyền lợi và nghĩa vụ của cộng tác viên Đoàn trường
a. Quyền lợi:
- Có cơ hội tham gia tổ chức các hoạt động, chương trình của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường.
- Được trang bị, trau dồi kinh nghiệm về tổ chức chương trình cũng như các kỹ năng về quản lý và lãnh đạo.
- Giao lưu và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài trường.

b. Nghĩa vụ:
- Đảm bảo đạt kết quả học tập tốt.
- Chịu sự phân công, quản lý của Ban Tổ chức, Văn phòng Đoàn trường.
- Tích cực, chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Giữ đúng tác phong người đoàn viên gương mẫu, không làm ảnh hưởng đến uy tín của và hình ảnh của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Đăng ký dự tuyển
- Viết 01 bản đăng ký cộng tác viên Đoàn trường có dán 01 ảnh 3x4, điền đầy đủ thông tin cá nhân, năng khiếu, sở thích, ưu điểm, hạn chế và trình bày một vài ý tưởng tổ chức hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên.
- Hình thức: đánh máy hoặc viết tay gửi về cho Ban Tổ chức Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường vào ngày 05/09/2017.
- Tải mẫu: https://goo.gl/s3Sr5S.

2.3. Hình thức tổ chức
- Giao cho Ban Tổ chức Đoàn trường trực tiếp quản lý, điều phối hoạt động của cộng tác viên Đoàn trường. Phối hợp với các Ban, Văn phòng Đoàn trường, Hội Sinh viên trường đánh giá, phân loại cộng tác viên Đoàn trường qua các chương trình, hoạt động.
- Sau 01 năm hoạt động, tiến hành rà soát để phát triển các nhân tố tích cực, khảo sát nguyện vọng để đưa về các Ban, Văn phòng Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, các khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm cấp trường. Giải tán hoạt động của đội ngũ cộng tác viên này.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.     Thành lập Ban Chỉ đạo
- Đ/c Lê Văn Sony                    Bí thư Đoàn trường               Trưởng ban;
- Đ/c Lê Quang Trí                    Phó Bí thư Đoàn trường         Phó ban;
- Đ/c Phan Đình Long                Phó Bí thư Đoàn trường         Thành viên.

2.     Thành lập Ban Tổ chức
- Đ/c Ngô Công Hậu                  UVBTV, Trưởng BTC          Trưởng ban;
- Đ/c Huỳnh Thị Thu Thuỷ        UVBTV, Phó BTG                Phó ban;
- Đ/c Võ Thị Vinh                     UVBCH, Phó BTC                Phó ban;
- Đ/c Lê Thị Thuý Sang             UVBCH Đoàn trường            Thành viên;
- Đ/c Phạm Duy Thanh              UVBCH Đoàn trường            Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Bích Lệ                  UVBCH Đoàn trường            Thành viên;
- Đ/c Bùi Nhật Khánh Huyền     UVBCH Đoàn trường            Thành viên;
- Đ/c Lê Hải Triều                     UVBCH Đoàn trường            Thành viên.
- Đ/c Nguyễn Tấn Phát              UVBCH Đoàn trường            Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Thuý Loan             Phó Bí thư Chi bộ ĐTSV 2    Thành viên;
- Đ/c Lê Thị Lệ Thi                   Phó Bí thư Chi bộ ĐTSV 3    Thành viên;
- Đ/c Lưu Thục Quỳnh Hân       Chủ nhiệm CLB CBĐ NSX   Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Tuấn Vương         Phó BĐH Tổ TDRL HGĐ     Thành viên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 20 đến 28/08/2017: lên ý tưởng, viết kế hoạch chương trình.
- Ngày 29 đến 30/08/2017: xin ý kiến BTV, BCH Đoàn trường, trình ký.
- Ngày 31/08 đến 04/09/2017: họp BTC, triển khai chương trình.
- Ngày 05/09/2017: tổ chức chương trình.
- Ngày 06/09/2017: họp đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình.


Nơi nhận:
-          Đảng ủy: Ban Thanh vận, VP;
-          BCH Đoàn trường;
-          BCH HSV trường;
-          BCH Đoàn khoa/bộ môn;
-          BCH LCHSV khoa/bộ môn;
-          Chi bộ ĐTSV 1, 2, 3, 4;
-          Lưu VP, BTC.
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn SonyTải file

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.