THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 82-TB/ĐTN-BTG
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Thử Đức, ngày 19 tháng 04 năm 2017

KHẨN
THÔNG BÁO
Về việc huy lực lượng tham gia thi trực tuyến Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” Lần IX Năm 2017
-------------
Thực hiện theo thông báo 2953-TB/TĐTN-BTNTH ngày 12/04/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thi trực tuyến Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX năm 2017.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn một số nội dung, cụ thể như sau:
1.       Huy động lực lượng: Mỗi đơn vị huy động 15 đồng chí. Danh sách đăng ký tham gia gửi về hộp thư điện tử doantruong.tuyengiao@hcmuaf.edu.vn Ban Thường vụ Đoàn trường phân công đồng chí Phạm Trần Thị Mai An - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường – Số điện thoại 0986528210 phụ trách tổng hợp danh sách và điều hành phần thi trực tuyến.
2.       Thời gian dự thi cho các đơn vịThứ Bảy, ngày 22/04/2017

STT
Đoàn khoa/ bộ môn
Thời gian
1
Công nghệ Thực phẩm
Từ 08g00 đến 09g30
2
Thủy sản
3
Công nghệ Hóa học
4
Kinh tế
Từ 09g30 đến 11g00
5
Môi trường và Tài nguyên
6
Công nghệ Sinh học
7
Chăn nuôi – Thú y
Từ 13g00 đến 14g30
8
Cơ khí – Công nghệ
9
Ngoại ngữ – Sư phạm
10
Công nghệ Thông tin
11
Lâm nghiệp
Từ 14g30 đến 16g00
12
Quản lý đất đai và Bất động sản
13
Nông học

3.       Trang phục tham gia: Áo Thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu, đeo thẻ sinh viên, giảy dép có quay hậu.
4.       Địa điểm: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn quan tâm và thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo.


Nơi nhận:
- BTV Đoàn trường;
- Đoàn cơ sở;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)


Lê Văn Sony

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.