Mỗi hình ảnh là một gợi ý cho những giá trị mẫu hình của Thanh niên Thành phố rèn luyện, phấn đấu và khẳng định bản thân.
Tìm hiểu lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng lòng YÊU NƯỚC.
Xây dựng KHÁT VỌNG vươn lên, chinh phục những đỉnh cao của thế giới.
Sống có ĐẠO ĐỨC, nhân ái, giúp đỡ mọi người xung quanh.
Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thể hiện TRÁCH NHIỆM với xã hội.

Không ngại thử nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu để khám phá TRI THỨC mới.
Nuôi dưỡng tinh thần SÁNG TẠO, không ngừng đổi mới, cải tiến trong lao động, sản xuất.
NĂNG ĐỘNG rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.
VĂN MINH trong lối sống, tác phong lịch thiệp.

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Được tạo bởi Blogger.