Logo kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016)
Ngày 18/02/2016 Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thay đổi biểu tượng chính thức của Đoàn nhân dịp sinh nhật 85 năm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Được tạo bởi Blogger.