Lãnh đạo
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM qua các thời kỳ

[accordion]
[item title="Nhiệm kỳ XVIII (2020 - 2022)"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

[3column] [content]
Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trường[/content] [/3column]
Uỷ viên Ban Thường vụ: Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Thị Cẩm Vân, Lê Tấn Lợi, Phan Bích Tuyền, Nguyễn Thị Hoàng Nhuỵ
Chủ tịch: Phạm Trần Khánh Ngọc [/item]
  [item title="Nhiệm kỳ XVII (2017 - 2019)"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

[3column] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Phong trào Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường[/content][/3column] [3column] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn trường[/content][/3column] [3column] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Phong trào Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường[/content] [content]
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn trường[/content][/3column]
[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2014 - 2017"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Nguyễn Phan Thành
Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Duyên, Lê Văn Sony
Chủ tịch: Nông Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Khanh (giai đoạn 2015 - 2017)[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2012 - 2014"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Đoàn Trần Vĩnh Khánh
Phó Bí thư: Trương Tuệ Minh, Đỗ Xuân Hồng
Chủ tịch: Nguyễn Lê Kim Ngân[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2009 - 2012"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Phạm Hồng Sơn
Phó Bí thư: Đoàn Trần Vĩnh Khánh, Trương Tuệ Minh
Chủ tịch: Trương Tuệ Minh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2007 - 2009"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Võ Thái Dân
Phó Bí thư: Phạm Hồng Sơn, Đặng Kiên Cường
Chủ tịch: Trương Tuệ Minh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2005 - 2007"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Bùi Ngọc Hùng
Phó Bí thư: Trần Văn Thịnh, Lê Thành Hưng
Chủ tịch: Nguyễn Trung Hậu[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 2000 - 2004"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Bùi Ngọc Hùng
Phó Bí thư: Nguyễn Tất Toàn, Võ Thái Dân
Chủ tịch: Trần Văn Thịnh[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1997 - 2000"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Hoàng Văn Hòa
Phó Bí thư: Quang Thị Kim Hồng, Bùi Ngọc Hùng
Chủ tịch: Hoàng Văn Hòa[/item]
[item title="Nhiệm kỳ 1995 - 1997"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Hoàng Văn Hòa
Chủ tịch: Hoàng Văn Hòa[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1987 - 1995"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Lê Hữu Trung
Phó Bí thư: Nguyễn Như Pho, Nguyễn Văn Năm
Chủ tịch: Lê Hữu Trung[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1985 - 1987"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Bí thư: Lương Văn Huấn
[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1983 - 1985"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Đỗ Vạn Thử
Chủ tịch: Đỗ Vạn Thử[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1981 - 1983"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Vũ Mạnh Cường
Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc TuânBùi Văn Miên
Chủ tịch: Vũ Mạnh Cường[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1978 - 1981"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Võ Thị Tuyết
Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Tuân, Bùi Văn Miên
Chủ tịch: Võ Thị Tuyết[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1977 - 1978"]Tên gọi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Lê Minh Chí
Chủ tịch: Lê Minh Chí[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1976 - 1977"]Tên gọi: Liên chi đoàn Thanh niên Cách mạng Hồ Chí Minh Đại Học Nông Nghiệp IV
Bí thư: Lê Văn Be
Chủ tịch: Lê Văn Be[/item]
 [item title="Nhiệm kỳ 1975 - 1976"] Tên gọi: Chi đoàn thanh niên Cách mạng Hồ Chí Minh Đại học Nông Nghiệp
Bí thư: Đặng Văn Thành
Chủ tịch: Đặng Văn Thành [/item]
[/accordion]

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.