Cách điền đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 (Phiếu số 1 và Phiếu số 2)
Hãy đọc hết hướng dẫn trước khi điền bạn nhé!
[tab] [content title="Mặt 1"] [/content] [content title="Mặt 2"] [/content] [/tab] [accordion] [item title="I. THÔNG TIN THÍ SINH"] 1. Họ, chữ đệm và tên thí sinh: Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ IN HOA có dấu.
Giới tính: đánh dấu (dấu chéo, dấu tích) vào ô Nam hoặc Nữ.
2. Ngày, tháng và năm sinh:
- Điền vào 08 ô lần lượt với 02 ô ngày, 02 ô tháng, 04 ô năm;
- Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 trước ngày/tháng.
3. a)Nơi sinh:Chỉ ghi tỉnh hoặc thành phố; b)Dân tộc:Ghi theo CMND/CCCD.
4. Số CMND hoặc Căn cước công dân:
- Ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi, bắt đầu từ trái sang phải.
- Ngày cấp, nơi cấp ghi đúng theo thông tin trên CMND/CCCD.
- Nếu CMND thì điền 09 ô, để trống 03 ô; Nếu CCCD thì điền đủ 12 ô.
5. Hộ khẩu thường trú:
- Ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống có sẵn;
- Để điền mã tỉnh (tp), huyện (quận), xã (phường), xem danh mục dưới đây. Lưu ý: KHÔNG tra Google.
Danh mục mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã
6. Nơi học THPT hoặc tương đương:
- Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố);
- Ví dụ: Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Gia Nghĩa, Đắk Nông;
- Để điền mã trường THPT, xem danh mục dưới đây. Lưu ý: Mã này khác với Mục 5.
Danh mục Trường THPT
7. Năm tốt nghiệp: 2020 (Đối với các bạn thi tốt nghiệp THPT trong năm 2020).
8. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô có sẵn, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển
9. Khu vực: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 sau đó ghi mã khu vực (1 - KV1, 2NT - KV2-NT, 2 - KV2, 3 - KV3) vào ô trống.
Bảng phân chia khu vực - KV1, KV2, KV2NT, KV3
10. Điện thoại liên lạc, email: Ghi đúng thông tin để nhà trường có thể liên hệ nhanh nhất.
11. Địa chỉ liên hệ: Ghi theo địa chỉ trên hộ khẩu thường trú (Có số nhà, đường, ấp/khu phố, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).
[/item] [item title="II. KẾT QUẢ HỌC TẬP 5 HỌC KỲ BẬC THPT"] Lưu ý: Thí sinh chỉ điền điểm của những môn nằm trong tổ hợp mà thí sinh có sử dụng đăng ký xét tuyển và gạch chéo những ô còn lại (Tương tự như mẫu dưới đây).

Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A04: Toán, Lý, Địa; B00: Toán, Hóa, Sinh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh; D15: Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh.
Điểm TB chung của 5 học kỳ = (Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 10 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 10 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12)/5
[/item] [item title="III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN"] - Nguyện vọng xét tuyển: Thí sinh có thể đăng ký tối đa 08 nguyện vọng xét tuyển;
- Mã trường: NLS (Cơ sở TP.HCM) - NLG (Phân hiệu Gia Lai) - NLN (Phân hiệu Ninh Thuận);
- Mã ngành, tên ngành xét tuyển: Điền đúng như trong Phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (dự kiến) của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM dưới đây;
Phương án tuyển sinh 2020
- Tổ hợp môn xét tuyển: Chỉ điền tên tổ hợp (Tương tự như mẫu dưới đây)

[/item] [/accordion]

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.