Bước 1: Đăng nhập Google bằng tài khoản email của Đoàn khoa/bộ môn. Sau đó, truy cập vào hệ thống đánh giá https://danhgia.tuoitrenonglam.com.

Bước 2: Chọn đơn vị của bạn bằng cách nhấp đúp vào tệp có tên của đơn vị.
Ví dụ bạn nhấp đúp vào tệp Khoa Công nghệ Thực phẩm để mở tệp. Tệp sẽ hiện ra giao diện đánh giá gồm nhiều sheet như Thống kê, ĐVƯT và các Chi đoàn.

Bước 3: Tạo các sheet đánh giá.
- Xóa các sheet Chi đoàn không còn hoạt động. Nhấp chuột phải vào tên sheet (DH13TP), chọn Xóa.

- Xóa dữ liệu điểm đánh giá trong hệ thống đã có trước đó. Chọn các vùng có điểm số (nền trắng), nhấn phím delete.
Các vùng điểm số (nền đen) được thiết lập công thức để tự động tính điểm, xếp loại.

- Tạo sheet Chi đoàn mới chưa có trong hệ thống. Nhấp chuột phải vào sheet Chi đoàn có sẵn (DH17TP), chọn Nhân bản.
Hệ thống sẽ tạo sheet mới có tên Bản sao của DH17TP. Sau đó đổi tên của sheet.

- Thêm dữ liệu vào sheet Chi đoàn vừa tạo bằng cách copy từ cơ sở dữ liệu đoàn viên của đơn vị, bao gồm Thứ tự, Họ và tên, MSSV.
Hàng Thứ tự dùng để xác định số lượng đoàn viên trong Chi đoàn.
Hàng Họ và tên, MSSV dùng để xác định đoàn viên trong Chi đoàn.

Bước 4: Thực hiện quy trình đánh giá. Mỗi đoàn viên được đánh giá theo từng cột. Theo trình tự:
(1) Đoàn viên tự đánh giá. (2) Chi đoàn đánh giá. (3) Đoàn khoa/bộ môn đánh giá.

Một số lưu ý:
- Bạn không thể chỉnh sửa sheet Thống kê.
- Đoàn khoa/bộ môn có thể thêm Bí thư Chi đoàn thực hiện nội dung Chi đoàn đánh giá bằng cách thêm mail ở chế độ Có thể sửa. (1) Click Chia sẻ. (2) Thêm mail của Bí thư Chi đoàn (3) Chọn chế độ Có thể sửa (4) Nhấp gửi để thêm.

- Thực hiện chế độ bảo vệ dữ liệu để tránh người khác thay đổi, xóa dữ liệu.
(1) Chọn ô/dãy ô/sheet (2) Nhấp chuột phải (3) Chọn Bảo vệ dải ô
(4) Đặt tên (nếu cần thiết) (5) Click chọn Đặt quyền
(6) Giới hạn người chỉnh ở phạm vi Chỉ bạn và chủ sở hữu bảng tính (7) Nhập mail người có thể chỉnh sửa (nếu cần thiết) (8) Click chọn Đã xong

Ban Tổ chức Đoàn trường

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.