[accordion] [item icon="image" title=" Bộ môn Công nghệ Hóa học"]
Hưởng ứng lễ phát động tháng thanh niên năm 2019, đoàn viên thanh niên Bộ môn Công nghệ Hóa học cùng nhau tham gia chương trình "Ngày Chủ Nhật Xanh". Với mục tiêu chung là "bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh công cộng" các bạn đã cùng chung tay dọn vệ sinh một phần con đường 14 của trường. Dù cho nắng Sài Gòn có gắt đến mấy thì màu áo xanh tình nguyện cũng có thể xoa dịu. Bên cạnh đó, cũng cùng nhau để lại những hình ảnh tuyên truyền "Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" chúng ta phải đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi,... Góp phần hình thành nếp sống văn minh và trách nhiệm hơn với môi trường sống.
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-dhZvdBKHZPY/XIFTm3-1SjI/AAAAAAAA_6E/SRWI8XeO_JMkKZXx20K8Buz3E_F2Cx58gCK4BGAYYCw/s1600/1.JPG" src="http://4.bp.blogspot.com/-dhZvdBKHZPY/XIFTm3-1SjI/AAAAAAAA_6E/SRWI8XeO_JMkKZXx20K8Buz3E_F2Cx58gCK4BGAYYCw/s640/1.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/--C3p5DEnNFI/XIFTnHgQiLI/AAAAAAAA_6M/20XmaEtQxNYypyirtWq6lumDk5PM_JLMwCK4BGAYYCw/s1600/2.JPG" src="http://4.bp.blogspot.com/--C3p5DEnNFI/XIFTnHgQiLI/AAAAAAAA_6M/20XmaEtQxNYypyirtWq6lumDk5PM_JLMwCK4BGAYYCw/s640/2.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-tnwxWshm7dU/XIFTp6ozgLI/AAAAAAAA_6k/76EB8IP4lGUDRR6WFrBqjMjtfPoMrWFewCK4BGAYYCw/s1600/3.JPG" src="http://2.bp.blogspot.com/-tnwxWshm7dU/XIFTp6ozgLI/AAAAAAAA_6k/76EB8IP4lGUDRR6WFrBqjMjtfPoMrWFewCK4BGAYYCw/s640/3.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-Sd4GGMfVWJo/XIFTouMDVyI/AAAAAAAA_6U/JbOjFUX4X6Ye2pAww_gmz5Lb0IUPvaaIACK4BGAYYCw/s1600/4.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-Sd4GGMfVWJo/XIFTouMDVyI/AAAAAAAA_6U/JbOjFUX4X6Ye2pAww_gmz5Lb0IUPvaaIACK4BGAYYCw/s640/4.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-8JZoPZAtys0/XIFTpMHp48I/AAAAAAAA_6c/BFlSCRujlnEY-PA3pkigZja-JZj0n9dPQCK4BGAYYCw/s1600/5.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-8JZoPZAtys0/XIFTpMHp48I/AAAAAAAA_6c/BFlSCRujlnEY-PA3pkigZja-JZj0n9dPQCK4BGAYYCw/s640/5.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-yeZSDbheiUM/XIFTjRt8mvI/AAAAAAAA_5w/gyvs1H8hYXoMJvBU9WLh_dQ54xG-313BwCK4BGAYYCw/s1600/6.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-yeZSDbheiUM/XIFTjRt8mvI/AAAAAAAA_5w/gyvs1H8hYXoMJvBU9WLh_dQ54xG-313BwCK4BGAYYCw/s640/6.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-p8y_AgPmit4/XIFTjs-nY6I/AAAAAAAA_50/k8vQ4mOsVGMktpXl7wefHvkTV9bQdQM6QCK4BGAYYCw/s1600/7.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-p8y_AgPmit4/XIFTjs-nY6I/AAAAAAAA_50/k8vQ4mOsVGMktpXl7wefHvkTV9bQdQM6QCK4BGAYYCw/s640/7.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-HDYUP9tYeQk/XIFTkNS5X3I/AAAAAAAA_58/CAJgCSiEr6Y3Ne6jnDIfksBuLRokk2PgACK4BGAYYCw/s1600/8.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-HDYUP9tYeQk/XIFTkNS5X3I/AAAAAAAA_58/CAJgCSiEr6Y3Ne6jnDIfksBuLRokk2PgACK4BGAYYCw/s640/8.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-irs6elJnGsc/XIFTjLXSleI/AAAAAAAA_5k/BgkOwuxEsNYjl79eNaexBBFol1-1KxhOQCK4BGAYYCw/s1600/9.JPG" src="http://2.bp.blogspot.com/-irs6elJnGsc/XIFTjLXSleI/AAAAAAAA_5k/BgkOwuxEsNYjl79eNaexBBFol1-1KxhOQCK4BGAYYCw/s640/9.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-e1sf8qlkVLQ/XIFTibHcw9I/AAAAAAAA_5c/rZHv8dZv0zIku1w1yng0WbG-bp_kq0ZKACK4BGAYYCw/s1600/10.JPG" src="http://1.bp.blogspot.com/-e1sf8qlkVLQ/XIFTibHcw9I/AAAAAAAA_5c/rZHv8dZv0zIku1w1yng0WbG-bp_kq0ZKACK4BGAYYCw/s640/10.JPG" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Bộ môn Công nghệ Sinh học"]
“Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.
Có thể nói, tuổi trẻ luôn đong đầy trong mình những ước mơ, hoài bão, khát vọng, luôn tràn dâng trong mỗi thanh niên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê không lúc nào lụi tắt. Các hoạt động trong tháng thanh niên đã góp phần nêu cao hơn hết vai trò xung kích của thanh niên trong xã hội, phát huy khả năng chuyên môn trong đời sống.
Nhằm để hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm nói chung cũng như Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nói riêng, luôn cống hiến hết mình vì cộng đồng, mong muốn đem lại một xã hội phát triển.
Cũng trong ngày 24/02/2019, các bạn Đoàn viên – Thanh niên Bộ môn Công nghệ Sinh học đã tham gia Lễ phát động Tháng thanh niên do Đoàn trường tổ chức. Tuy thời tiết đã bước sang những ngày nắng nóng, nhưng với tinh thần hăng hái, các bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đem đến cảnh quan đẹp hơn, xanh sạch hơn cho trường.
Hãy để tuổi trẻ của bạn làm những điều bạn thích, cống hiến hết mình vì cộng đồng. Hãy nêu cao tinh thần, làm theo khẩu hiệu “Tuổi trẻ Nông Lâm phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng".
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-ugCKlZPvAxQ/XIFbr92hoTI/AAAAAAAA_7o/ow8I6FCRjVE4s9z2ExEr9oRU30TGv3aogCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-ugCKlZPvAxQ/XIFbr92hoTI/AAAAAAAA_7o/ow8I6FCRjVE4s9z2ExEr9oRU30TGv3aogCK4BGAYYCw/s640/1.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-5ocPp3EKI68/XIFbreRGTfI/AAAAAAAA_7Q/LzJzKjOO6CMJSw_wGgnSptmTJAU6_qm-QCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-5ocPp3EKI68/XIFbreRGTfI/AAAAAAAA_7Q/LzJzKjOO6CMJSw_wGgnSptmTJAU6_qm-QCK4BGAYYCw/s640/2.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-rouSNiVBnfA/XIFbr8mTYtI/AAAAAAAA_7w/w_P43y-jZ2oHm1QlpAz8xT4w0b0W1fS6gCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-rouSNiVBnfA/XIFbr8mTYtI/AAAAAAAA_7w/w_P43y-jZ2oHm1QlpAz8xT4w0b0W1fS6gCK4BGAYYCw/s640/3.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-Yz4pbaSv-5s/XIFbsEsu2gI/AAAAAAAA_8A/Uxth3KfMJvIUDaS2WXLuOg6sunYDzVkCgCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-Yz4pbaSv-5s/XIFbsEsu2gI/AAAAAAAA_8A/Uxth3KfMJvIUDaS2WXLuOg6sunYDzVkCgCK4BGAYYCw/s640/4.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-ZfdAmagPBSg/XIFbsWvtlgI/AAAAAAAA_8I/6UMkWEa-lFUvDl3o49IJhmyyle4DdmxeQCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-ZfdAmagPBSg/XIFbsWvtlgI/AAAAAAAA_8I/6UMkWEa-lFUvDl3o49IJhmyyle4DdmxeQCK4BGAYYCw/s640/5.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-iIyUSiR-plo/XIFbrTz4ruI/AAAAAAAA_7U/t2Z8js6rZnUxu7k60f2fROkej6YGdSnhQCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-iIyUSiR-plo/XIFbrTz4ruI/AAAAAAAA_7U/t2Z8js6rZnUxu7k60f2fROkej6YGdSnhQCK4BGAYYCw/s640/6.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-FnoAAtQHHgM/XIFbq3_vl6I/AAAAAAAA_7E/9UGDrg7iv6oyEXJqU58IP04Cp56K3ct6gCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-FnoAAtQHHgM/XIFbq3_vl6I/AAAAAAAA_7E/9UGDrg7iv6oyEXJqU58IP04Cp56K3ct6gCK4BGAYYCw/s640/7.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-LWFCV3RDlhY/XIFbsGrhz6I/AAAAAAAA_78/lu3U_mllxiUQMMP43Qh4t-1jt4PYEa4tQCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-LWFCV3RDlhY/XIFbsGrhz6I/AAAAAAAA_78/lu3U_mllxiUQMMP43Qh4t-1jt4PYEa4tQCK4BGAYYCw/s640/8.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-pE5qld0tqb4/XIFbr1rUqEI/AAAAAAAA_7k/mH-e31RqZsYgufUZKZu4UWKd0qODvkLSQCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-pE5qld0tqb4/XIFbr1rUqEI/AAAAAAAA_7k/mH-e31RqZsYgufUZKZu4UWKd0qODvkLSQCK4BGAYYCw/s640/9.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-jtphdaVqbkQ/XIFbs15DutI/AAAAAAAA_8M/xety9MM31M4pnnTQyJJPsu9hhAgizn6mQCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-jtphdaVqbkQ/XIFbs15DutI/AAAAAAAA_8M/xety9MM31M4pnnTQyJJPsu9hhAgizn6mQCK4BGAYYCw/s640/10.jpg" title="Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Cơ khí - Công nghệ"]
Hoạt động tình nguyện của Khoa Cơ khí - Công nghệ.
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-ewj1p1_weFE/XIFdmXZauvI/AAAAAAAA_9w/tPR8c-Vyy20drzZNnuqfB7OyVpAunmO2ACK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-ewj1p1_weFE/XIFdmXZauvI/AAAAAAAA_9w/tPR8c-Vyy20drzZNnuqfB7OyVpAunmO2ACK4BGAYYCw/s640/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-kLbWA3CTC5I/XIFdmOItV3I/AAAAAAAA_9g/Sw8vLLr7sqURLiRbLx1SM1_hrsTy1gTtACK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-kLbWA3CTC5I/XIFdmOItV3I/AAAAAAAA_9g/Sw8vLLr7sqURLiRbLx1SM1_hrsTy1gTtACK4BGAYYCw/s640/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-2Xcxu7Hiolw/XIFdmMaGuZI/AAAAAAAA_9E/m70fFpLMf28fuINHW7K5QyMJiimzqA_XwCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-2Xcxu7Hiolw/XIFdmMaGuZI/AAAAAAAA_9E/m70fFpLMf28fuINHW7K5QyMJiimzqA_XwCK4BGAYYCw/s640/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-3PQPNHuJ_mo/XIFdmXD3YpI/AAAAAAAA_9s/ShOTJueGgDoJgglc7qMlxxy_5iQ_wEfigCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-3PQPNHuJ_mo/XIFdmXD3YpI/AAAAAAAA_9s/ShOTJueGgDoJgglc7qMlxxy_5iQ_wEfigCK4BGAYYCw/s640/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-vN9dGuHeWk8/XIFdmNsW2LI/AAAAAAAA_9M/WB-948ZwDpg2psqecLd0hcJpeAc0l6cIwCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-vN9dGuHeWk8/XIFdmNsW2LI/AAAAAAAA_9M/WB-948ZwDpg2psqecLd0hcJpeAc0l6cIwCK4BGAYYCw/s640/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-kWgkxEMS2LQ/XIFdmKy17-I/AAAAAAAA_9Y/ko65vI9Uu50i49cREO2urZQ0svBZ2C1_ACK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-kWgkxEMS2LQ/XIFdmKy17-I/AAAAAAAA_9Y/ko65vI9Uu50i49cREO2urZQ0svBZ2C1_ACK4BGAYYCw/s640/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-8YKWvbCpfe4/XIFdmeWtzLI/AAAAAAAA_9o/q0ywnA5FpqQD4wjKDjrjPtK0W5aG-h4FwCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-8YKWvbCpfe4/XIFdmeWtzLI/AAAAAAAA_9o/q0ywnA5FpqQD4wjKDjrjPtK0W5aG-h4FwCK4BGAYYCw/s6400/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-o1mOmckTW1Y/XIFdmCGXHvI/AAAAAAAA_9A/4mvbjGeWG3ExKCevo7t9ENYkNOt_h79vwCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-o1mOmckTW1Y/XIFdmCGXHvI/AAAAAAAA_9A/4mvbjGeWG3ExKCevo7t9ENYkNOt_h79vwCK4BGAYYCw/s640/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-e4PCFI48E3E/XIFdmId5HyI/AAAAAAAA_9k/-6uqZ_XURk8ns1WWTTLA1sZR6RdAky-sgCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-e4PCFI48E3E/XIFdmId5HyI/AAAAAAAA_9k/-6uqZ_XURk8ns1WWTTLA1sZR6RdAky-sgCK4BGAYYCw/s640/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-z4yHi4xgACo/XIFdmC_Ik9I/AAAAAAAA_9c/xjOK3Xz6PAAGOAiiPLqXj8SD3B_DtmQ3gCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-z4yHi4xgACo/XIFdmC_Ik9I/AAAAAAAA_9c/xjOK3Xz6PAAGOAiiPLqXj8SD3B_DtmQ3gCK4BGAYYCw/s640/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Công nghệ Thực phẩm"]
Ngày Chủ nhật xanh không chỉ đơn thuần là đoàn viên, thanh niên thu dọn rác, tạo cảnh quan sạch, đẹp hơn. Điều quan trọng nhất mà phong trào Ngày chủ nhật xanh muốn hướng đến là đánh thức được "màu xanh" trong tâm thức của mọi người. Bởi, trước thực trạng vứt rác bừa bãi ngày càng gia tăng, khắp mọi ngóc ngách, ngõ phố, đường làng rác ngày một chất chồng lên nhau... thì Ngày chủ nhật xanh thực sự là một hoạt động ý nghĩa góp phần vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường.
"Hãy cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết gìn giữ màu xanh của môi trường bên ngoài và màu xanh trong tim mình...", Ngày chủ nhật xanh như một bức thông điệp mà sinh viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như sinh viên cả nước nói chung muốn gửi gắm. Tin tưởng và mong muốn rằng, từ phong trào sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân; đồng thời huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-vyL8R6oPTMc/XIHMNYw_MnI/AAAAAAAA__c/o3X0hXGbZPkNTv7oYMe94gCGQ4ZuMfhGQCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-vyL8R6oPTMc/XIHMNYw_MnI/AAAAAAAA__c/o3X0hXGbZPkNTv7oYMe94gCGQ4ZuMfhGQCK4BGAYYCw/s640/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-O3yq81-LLNw/XIHMHFQcxDI/AAAAAAAA_-c/SgvxGIfD0LoIhg7pSep9nIWqEOo5az_zgCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-O3yq81-LLNw/XIHMHFQcxDI/AAAAAAAA_-c/SgvxGIfD0LoIhg7pSep9nIWqEOo5az_zgCK4BGAYYCw/s640/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-zPN-JvxtAqw/XIHMJGLK2hI/AAAAAAAA_-0/Z1CbqxzuZlgN56Kmg0XyF5yUV5s1aVQkwCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-zPN-JvxtAqw/XIHMJGLK2hI/AAAAAAAA_-0/Z1CbqxzuZlgN56Kmg0XyF5yUV5s1aVQkwCK4BGAYYCw/s640/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-MZ3aEOPcqmE/XIHMIXKCPXI/AAAAAAAA_-o/3BYEzDTko2oM30OYhnFRBN5VovjMSzJXQCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-MZ3aEOPcqmE/XIHMIXKCPXI/AAAAAAAA_-o/3BYEzDTko2oM30OYhnFRBN5VovjMSzJXQCK4BGAYYCw/s640/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-9ViZS9qdkHU/XIHMKyFr-9I/AAAAAAAA__E/vQyCc6Ke-Go600fpznQbdLn9tsnjOkkygCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-9ViZS9qdkHU/XIHMKyFr-9I/AAAAAAAA__E/vQyCc6Ke-Go600fpznQbdLn9tsnjOkkygCK4BGAYYCw/s640/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-wxozvjUeIXQ/XIHMIfVLLFI/AAAAAAAA_-s/mttiuBlaklEy6yqrqRDONpi8ufdaoK4LACK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-wxozvjUeIXQ/XIHMIfVLLFI/AAAAAAAA_-s/mttiuBlaklEy6yqrqRDONpi8ufdaoK4LACK4BGAYYCw/s640/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-0euCwCev5pU/XIHMLYmzX-I/AAAAAAAA__M/rUmoLm77rzY51WFz5TW5mESpfaSuxhHqQCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-0euCwCev5pU/XIHMLYmzX-I/AAAAAAAA__M/rUmoLm77rzY51WFz5TW5mESpfaSuxhHqQCK4BGAYYCw/s640/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-Xlo6m57DSXA/XIHMJoONsPI/AAAAAAAA_-8/OjX7WFCY1foEPGDbA2aiHrkX4lmq-wtIgCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-Xlo6m57DSXA/XIHMJoONsPI/AAAAAAAA_-8/OjX7WFCY1foEPGDbA2aiHrkX4lmq-wtIgCK4BGAYYCw/s640/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-c1KVLE6PrlI/XIHMML6PNiI/AAAAAAAA__U/zqV9TMC1lD8ZA3tuq9GgXtDWOQlOZ8LdwCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-c1KVLE6PrlI/XIHMML6PNiI/AAAAAAAA__U/zqV9TMC1lD8ZA3tuq9GgXtDWOQlOZ8LdwCK4BGAYYCw/s640/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-AfzmZTwx6hQ/XIHMD4AbjaI/AAAAAAAA_-U/pKumf5s22HgBQ3Eti_dq97l5o1nXWG-9ACK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-AfzmZTwx6hQ/XIHMD4AbjaI/AAAAAAAA_-U/pKumf5s22HgBQ3Eti_dq97l5o1nXWG-9ACK4BGAYYCw/s640/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Kinh tế"]
Khi gõ từ khóa “Rác” lên thanh tìm kiếm của google, chúng ta sẽ nhận được 42.000 kết quả trong 0.65 giây. Điều này chứng tỏ một điều rằng những thông tin về rác thải, về tuyên truyền bảo vệ môi trường đã trở nên vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, một thực tại chúng ta vẫn có thể thấy hằng ngày, lượng rác thải vẫn tăng lên với con số chóng mặt. Con người đã làm gì với chính môi trường sống của mình? Đến bây giờ, ai ai cũng biết về tác hại của rác thải, đặc biệt là những loại rác thải nhựa, nhưng thực trang khó chối cãi được là gần như ai cũng phớt lờ đi. Vì nghĩ rằng không ai chết ngay vì một cái túi ni-long bị thải ra môi trường. Chúng ta không chết ngay vì nó, nhưng chúng ta đang dần chết vì nó. Các hoạt động bảo vệ môi trường sống ngày một nhiều hơn, con người đang dần ý thức được việc các loại rác thải đã gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống.
Góp phần hành động vì môi trường, Tháng Thanh Niên của trường Đại Học Nông Lâm TP HCM với chủ đề "Tuổi trẻ Nông Lâm phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng", trong ngày 24/2, “Ngày chủ nhật xanh” đã được diễn ra một cách sôi nổi với các hoạt động dọn dẹp khuôn viên trường, phân loại các loại rác thải. Với hy vọng về một thành phố không rác thải, một môi trường sống trong lành, mỗi sinh viên là một tấm gương, là một người tuyên truyền, cũng là một người thực hiện. Cũng giống như “một cánh én không thể tạo nên mùa xuân”, thì chỉ có một người không thể dọn dẹp hết rác thải của thành phố. Hãy góp cánh én để tạo nên một mùa xuân không rác thải nhé các bạn sinh viên ơi!
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-DceSyine9JY/XIIpL5aiYHI/AAAAAAABAQI/P1j1GrcCCksKKV6VUNxU1Ws1CQ-dlprWQCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-DceSyine9JY/XIIpL5aiYHI/AAAAAAABAQI/P1j1GrcCCksKKV6VUNxU1Ws1CQ-dlprWQCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-f6Kg4gR0yGk/XIIpL4snmRI/AAAAAAABAQM/K-4bjgPNCJMXamllVaMJOePYR5SDtdeaQCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-f6Kg4gR0yGk/XIIpL4snmRI/AAAAAAABAQM/K-4bjgPNCJMXamllVaMJOePYR5SDtdeaQCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-PuaKgGoW6oo/XIIpQiWa1sI/AAAAAAABARI/EbrEYHPySFQRLMY9W1RiMvjoh9F53oF-wCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-PuaKgGoW6oo/XIIpQiWa1sI/AAAAAAABARI/EbrEYHPySFQRLMY9W1RiMvjoh9F53oF-wCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-idsuRje4E3A/XIIpN2gqvoI/AAAAAAABAQ4/lptwbsJ-DaEFOjGWzHAtMkgQIa9Qg8wYgCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-idsuRje4E3A/XIIpN2gqvoI/AAAAAAABAQ4/lptwbsJ-DaEFOjGWzHAtMkgQIa9Qg8wYgCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-tM6RB8-APp4/XIIpL7C0NUI/AAAAAAABAQU/VPFO46BG0Z4ct0sb5ZWqK2JF9pd-G_mwACK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-tM6RB8-APp4/XIIpL7C0NUI/AAAAAAABAQU/VPFO46BG0Z4ct0sb5ZWqK2JF9pd-G_mwACK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-jQQcH2BPWO8/XIIpMQVLCTI/AAAAAAABAQc/dwlTmAFFlpEDtjjQYVvroPd3wGNX0WJ4QCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-jQQcH2BPWO8/XIIpMQVLCTI/AAAAAAABAQc/dwlTmAFFlpEDtjjQYVvroPd3wGNX0WJ4QCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-kf9x3y_movc/XIIpM_jvLdI/AAAAAAABAQs/MoJIhep7YJ8zaXTkzU9hdAp7L1tQ_xOfACK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-kf9x3y_movc/XIIpM_jvLdI/AAAAAAABAQs/MoJIhep7YJ8zaXTkzU9hdAp7L1tQ_xOfACK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-4CjOpEQf4ho/XIIpNB1cyzI/AAAAAAABAQw/XGA4fn9ntwg3o4zitIc7brzWXqd3U36RQCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-4CjOpEQf4ho/XIIpNB1cyzI/AAAAAAABAQw/XGA4fn9ntwg3o4zitIc7brzWXqd3U36RQCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-PZwN2E06GOQ/XIIpON7TItI/AAAAAAABARA/-FZYfptODQILKBWhJYic_50dk3OBXzBRQCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-PZwN2E06GOQ/XIIpON7TItI/AAAAAAABARA/-FZYfptODQILKBWhJYic_50dk3OBXzBRQCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-aNJjJPDhoKY/XIIpMsDzXdI/AAAAAAABAQk/j-UTi3U61B0y2gxHSTvQCyzwxktF9XUFQCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-aNJjJPDhoKY/XIIpMsDzXdI/AAAAAAABAQk/j-UTi3U61B0y2gxHSTvQCyzwxktF9XUFQCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Kinh tế"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Lâm nghiệp"]
Trong cái nắng gay gắt giữa trưa của Sài Gòn trong những ngày đầu năm mới, sáng ngày 24 tháng 02 năm 2019 - buổi ra quân “Tháng Thanh niên 2019” cùng với chương trình “Ngày chủ nhật xanh” đầy ý nghĩa đã diễn ra tại P.100 – Hội trường Phượng Vỹ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cùng với sự tham gia của gần 500 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên của Trường. Nhằm chào mừng 88 năm ngày ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019).
Thiên nhiên trao tặng cho ngôi trường thân yêu có chúng tôi rất nhiều màu xanh và bóng mát, từ khắp các giảng đường đến cả lối đi. Thế nhưng thứ chúng ta trao trả lại cho thiên nhiên là gì? Hay chỉ là túi nilon, thức ăn thừa, những đóng tro than… sau những buổi party ngoài trời, hay chỉ là đi ngang qua đâu đó rồi tiện tay vứt đại vài cái lon, cái chai. Nếu ai đó ít nhất một lần, dù vô tình hay cố ý ném đại mảnh giấy hay thứ gì đó bỏ đi, “hãy lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên”. Bạn có muốn không khi trên những cung đường bạn đi bạn hằng ngày chỉ thấy toàn là rác? Bạn có muốn không khi những cuộc vui chơi của bạn không còn nữa vì “con đường thịt nướng” không còn chỗ sạch đẹp cho bạn nữa?
Chúng ta là những sinh viên đại diện cho một thế hệ trẻ, ý thức, năng động và sáng tạo, chúng ta sẽ không để cho màu xanh của cỏ cây bị nhạt dần trên những cung đường quen thuộc, bởi chúng ta có sức trẻ, chúng ta có những sinh viên Nông Lâm tình nguyện, sẵn sàng bảo vệ và giữ lấy cái màu xanh kì diệu ấy.
We must be happy with what we have!
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-oqVQ7VsLPFA/XIHQSRCPmBI/AAAAAAABADg/9MTRrr3Qn4AYZgtFQlN9rqZtTbthYTmcACK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-oqVQ7VsLPFA/XIHQSRCPmBI/AAAAAAABADg/9MTRrr3Qn4AYZgtFQlN9rqZtTbthYTmcACK4BGAYYCw/s640/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-1nkeYzVBvGQ/XIHQSeR8tLI/AAAAAAABADk/BpDzfm94FWs3lyu2rc6l7wQhOiXRp9WVACK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-1nkeYzVBvGQ/XIHQSeR8tLI/AAAAAAABADk/BpDzfm94FWs3lyu2rc6l7wQhOiXRp9WVACK4BGAYYCw/s640/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-NdPiopiH20k/XIHQSWYNz1I/AAAAAAABADc/BBUoxC2iYpU_6uE-VykxIMNtjhFEhS_-QCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-NdPiopiH20k/XIHQSWYNz1I/AAAAAAABADc/BBUoxC2iYpU_6uE-VykxIMNtjhFEhS_-QCK4BGAYYCw/s640/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-OAnZml2fk-s/XIHQSR4YVcI/AAAAAAABADY/tV8Um5Lp-AE_TOlg2AxStJAFw2eFj_CegCK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-OAnZml2fk-s/XIHQSR4YVcI/AAAAAAABADY/tV8Um5Lp-AE_TOlg2AxStJAFw2eFj_CegCK4BGAYYCw/s640/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-r3QheHt6esw/XIHPch6uFAI/AAAAAAABACI/oRLOIWG8nt0OCkU_6Efj-HItMYOu7Un2gCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-r3QheHt6esw/XIHPch6uFAI/AAAAAAABACI/oRLOIWG8nt0OCkU_6Efj-HItMYOu7Un2gCK4BGAYYCw/s640/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-HrIHfRAuu6c/XIHPcifpSeI/AAAAAAABACQ/NiPc_P83jmEkL62HO4Sshhn1Z148QIXMgCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-HrIHfRAuu6c/XIHPcifpSeI/AAAAAAABACQ/NiPc_P83jmEkL62HO4Sshhn1Z148QIXMgCK4BGAYYCw/s640/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-HIAJWZEwwcU/XIHPcvI-P3I/AAAAAAABACE/ujGzuEAm-9cw0Q4JpgLRhPopR2TMoTlcQCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-HIAJWZEwwcU/XIHPcvI-P3I/AAAAAAABACE/ujGzuEAm-9cw0Q4JpgLRhPopR2TMoTlcQCK4BGAYYCw/s640/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-G_sR2MIams0/XIHPcjMk-fI/AAAAAAABACM/pqmzfIetXVc-X11yeOGE8jyh3uaauWXjACK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-G_sR2MIams0/XIHPcjMk-fI/AAAAAAABACM/pqmzfIetXVc-X11yeOGE8jyh3uaauWXjACK4BGAYYCw/s640/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-2JLyITQBvf8/XIHPcmqsWKI/AAAAAAABACU/7I2--lcRs_EJ50TOiSkumQCSviUAdiaRgCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-2JLyITQBvf8/XIHPcmqsWKI/AAAAAAABACU/7I2--lcRs_EJ50TOiSkumQCSviUAdiaRgCK4BGAYYCw/s640/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-229P5tyrUUc/XIHQQkdbAgI/AAAAAAABADE/g9CMOpBdwSQXlhyeHsAZTHVggS586AvAACK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-229P5tyrUUc/XIHQQkdbAgI/AAAAAAABADE/g9CMOpBdwSQXlhyeHsAZTHVggS586AvAACK4BGAYYCw/s640/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Lâm nghiệp"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Môi trường và Tài nguyên"]
Hoạt động tình nguyện của Khoa Cơ khí - Công nghệ.
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-BdPg4MIHa5k/XIIQzlwJpUI/AAAAAAABAE0/MITosE1fFpgud6aVQwkJUCnR5AEWuURSQCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-BdPg4MIHa5k/XIIQzlwJpUI/AAAAAAABAE0/MITosE1fFpgud6aVQwkJUCnR5AEWuURSQCK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-a0d3nzX-LUA/XIIQzp5HeJI/AAAAAAABAFE/codPEsmAuj0SaGGXWyNMzmbiLzw5vLwRQCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-a0d3nzX-LUA/XIIQzp5HeJI/AAAAAAABAFE/codPEsmAuj0SaGGXWyNMzmbiLzw5vLwRQCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-i_LVJYcgl6Q/XIIQzo2iyuI/AAAAAAABAE4/Z6H5zlNPcHIzK_sYg7VwK72YkPu_9EsxgCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-i_LVJYcgl6Q/XIIQzo2iyuI/AAAAAAABAE4/Z6H5zlNPcHIzK_sYg7VwK72YkPu_9EsxgCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-O_7utpUCNNM/XIIQy_j2YCI/AAAAAAABAEE/iy3DVyQuO60oMJCsEEMFXPikoDr8MJnRACK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-O_7utpUCNNM/XIIQy_j2YCI/AAAAAAABAEE/iy3DVyQuO60oMJCsEEMFXPikoDr8MJnRACK4BGAYYCw/s640/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-1nSgDnOsriM/XIIQzjbMflI/AAAAAAABAE8/LLzUuo64-yQA9zdgKScasmXLe8Z1Rk-KACK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-1nSgDnOsriM/XIIQzjbMflI/AAAAAAABAE8/LLzUuo64-yQA9zdgKScasmXLe8Z1Rk-KACK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-SftD4fwTOnk/XIIQz07WU-I/AAAAAAABAFA/PI7EUwekOkkHeIDX_2NW07JcWhyEDVviACK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-SftD4fwTOnk/XIIQz07WU-I/AAAAAAABAFA/PI7EUwekOkkHeIDX_2NW07JcWhyEDVviACK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-Kxb2w5tXc74/XIIQzSX0PDI/AAAAAAABAEw/r7tGuddDUgYAiC0LCPd3jIFBExHYbxncACK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-Kxb2w5tXc74/XIIQzSX0PDI/AAAAAAABAEw/r7tGuddDUgYAiC0LCPd3jIFBExHYbxncACK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-HrBGN0Jtek4/XIISAPKOvWI/AAAAAAABAFg/TU1PzCQeROgBWL4EQnF10mbile4Y3KV-wCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-HrBGN0Jtek4/XIISAPKOvWI/AAAAAAABAFg/TU1PzCQeROgBWL4EQnF10mbile4Y3KV-wCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-xn0D2R9owkc/XIIQzFARixI/AAAAAAABAEc/EiHpsjTMJ5Yz6S5HxATycGdTUbpErua0ACK4BGAYYCw/s640/9.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-xn0D2R9owkc/XIIQzFARixI/AAAAAAABAEc/EiHpsjTMJ5Yz6S5HxATycGdTUbpErua0ACK4BGAYYCw/s640/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-b9MCznLvRO4/XIIQzX8l00I/AAAAAAABAEo/3UFdq4HS3KAMOwDJOHPeIBJJ29BtRYTDgCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-b9MCznLvRO4/XIIQzX8l00I/AAAAAAABAEo/3UFdq4HS3KAMOwDJOHPeIBJJ29BtRYTDgCK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
[accordion] [item icon="image" title=" Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]
TTớ đã nghe câu nói: “Một cây bông thì không thể làm nên mùa xuân”… vì vậy cậu đã bao giờ từng nghĩ cùng tớ, chúng mình tạo vườn hoa chưa?
Khởi đầu năm 2019, trường đại học Nông Lâm đã phát động THÁNG THANH NIÊN VÀ NGÀY CHỦ NHẬT XANH (24/02/2019). Sau khi dự buổi lễ với những mục tiêu và tinh thần mới, chúng mình, những đại diện khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm, cùng 500 anh em các khoa bạn, lên đường – dọn trường sạch đẹp. Nghe dọn vệ sinh một số bạn sẽ nghĩ công việc này thật cực, thật “hông sạch sẽ” và có những mùi “hông dễ chịu” đúng không nào?
Nhưng không, các bạn lầm to rồi. Những gì các bạn nghĩ chỉ đúng được nửa phần thôi. Vì thật sự khi dọn, chúng mình còn gặp nắng nóng và các yếu tố bên ngoài nữa. Ấy da, thế nhưng bù lại, buổi đi dọn chung này khiến cho mỗi người chúng mình có thời gian hiểu được giá trị của một môi trường sạch đẹp đấy nhé.
Nếu đã quá quen với việc ăn đâu để đó, thì bạn nên tập thói quen, ăn đâu dọn đó nhé. Vì các đồ ăn thừa sau khi phân hủy không những có những mùi khó chịu, lại sinh ra rất nhiều vi khuẩn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cô chú dọn dẹp và gián tiếp đến không gian bạn học tập.
Nếu đã quá quen với việc có người dọn giúp mình, hay có tư thế ỷ lại. Bạn cũng nhanh gạt bỏ ý định đó nha. Vì mỗi người một ý thức, thì không những môi trường sạch đẹp, mà công việc dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy cùng nhau xây dựng môi trường học tập thật đẹp để bản thân chúng ta cùng sáng chói nhé!
[/item][/accordion] [slide] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-NCG6Tq5_bOA/XIIS-ZsvKKI/AAAAAAABAGM/2P9FLZbT3VoKxB-dafoxJzG8oe2MgJUvACK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-NCG6Tq5_bOA/XIIS-ZsvKKI/AAAAAAABAGM/2P9FLZbT3VoKxB-dafoxJzG8oe2MgJUvACK4BGAYYCw/s1600/1.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://2.bp.blogspot.com/-QrOwEvqU9E8/XIIS93cSzgI/AAAAAAABAF8/UfXSOhGAZoMUXAIABicnw5OrcWF9A54GgCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-QrOwEvqU9E8/XIIS93cSzgI/AAAAAAABAF8/UfXSOhGAZoMUXAIABicnw5OrcWF9A54GgCK4BGAYYCw/s1600/2.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-u9TV28xx00Q/XIIS9E2KMhI/AAAAAAABAFs/pmjLAxjpyzgwGpMjqCb4kd-MzxM6vXEWgCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-u9TV28xx00Q/XIIS9E2KMhI/AAAAAAABAFs/pmjLAxjpyzgwGpMjqCb4kd-MzxM6vXEWgCK4BGAYYCw/s1600/3.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://1.bp.blogspot.com/-pMKU7qjgLLI/XIIS9z9FobI/AAAAAAABAGA/DGA6XtSJHlg1RedJ75IzgVGoXmMHWcg6ACK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" src="http://1.bp.blogspot.com/-pMKU7qjgLLI/XIIS9z9FobI/AAAAAAABAGA/DGA6XtSJHlg1RedJ75IzgVGoXmMHWcg6ACK4BGAYYCw/s1600/4.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-LLx0B6Evuqs/XIIS94FThoI/AAAAAAABAGI/QQW2vIsKEL4H-r_KaASNiyw0x3WdfbuXQCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-LLx0B6Evuqs/XIIS94FThoI/AAAAAAABAGI/QQW2vIsKEL4H-r_KaASNiyw0x3WdfbuXQCK4BGAYYCw/s1600/5.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-HRL5A9Doe_Y/XIITY63rmjI/AAAAAAABAG4/tfRYiMTw7pI7vLcQOgtks2eYnC25r7O2QCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-HRL5A9Doe_Y/XIITY63rmjI/AAAAAAABAG4/tfRYiMTw7pI7vLcQOgtks2eYnC25r7O2QCK4BGAYYCw/s1600/6.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://3.bp.blogspot.com/-DNUlJ6fK3Hg/XIITY3HT9bI/AAAAAAABAHA/DFuEg-bnUecU7hDlHgqn36JhhXJELNtUwCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" src="http://3.bp.blogspot.com/-DNUlJ6fK3Hg/XIITY3HT9bI/AAAAAAABAHA/DFuEg-bnUecU7hDlHgqn36JhhXJELNtUwCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-jqw-vNtvbjw/XIITYMfTAgI/AAAAAAABAGs/01cIEhdgrT8dSfwx9wgeInZoFBFCyAkOQCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-jqw-vNtvbjw/XIITYMfTAgI/AAAAAAABAGs/01cIEhdgrT8dSfwx9wgeInZoFBFCyAkOQCK4BGAYYCw/s1600/8.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-2Fn_E7R7cWc/XIITZOFbeLI/AAAAAAABAHE/wxXv2nDCC4UjlyAGaeuzP2c8ZBbRFqe5QCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-2Fn_E7R7cWc/XIITZOFbeLI/AAAAAAABAHE/wxXv2nDCC4UjlyAGaeuzP2c8ZBbRFqe5QCK4BGAYYCw/s1600/9.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [item url="http://4.bp.blogspot.com/-9bx2-j5iI4A/XIITYK4b6wI/AAAAAAABAGo/11bQseX_t-0Q4gbfVs3W5A4uxGJzJsclACK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" src="http://4.bp.blogspot.com/-9bx2-j5iI4A/XIITYK4b6wI/AAAAAAABAGo/11bQseX_t-0Q4gbfVs3W5A4uxGJzJsclACK4BGAYYCw/s1600/10.jpg" title="Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm"]Phát huy chuyên môn - Tình nguyện vì cộng đồng[/item] [/slide]
Xem tiếp các album khác

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.