THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:  13 -TB/ĐTN-BTC
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày 18 tháng 08 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời
--------------
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN-BTC về việc thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm học 2017 - 2018 đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức xây dựng Đoàn của trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn triển khai hướng dẫn thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, cụ thể như sau:

1.   Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN-BTC về việc thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời:
- Lên kế hoạch tổ chức Hôi nghị Chi đoàn lâm thời để bầu Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời theo chỉ đạo của Đoàn trường trong thời gian học chính trị đầu năm.
- Tổ chức Hội nghị Chi đoàn lâm thời phải đảm bảo các tiêu chí dưới đây:
+ Có sự chủ trì của thường trực Đoàn khoa/bộ môn, đảm bảo 2/3 số lượng đoàn viên của chi đoàn tham gia.
+ Bầu chọn Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời đủ theo số lượng, đúng theo cơ cấu đã quy định trong hướng dẫn.
+ Đoàn khoa/bộ môn cần chú ý quan tâm giới thiệu các đồng chí là cán bộ Đoàn THPT; các đồng chí cảm tình Đảng, Đảng viên đã được kết nạp từ THPT tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, nếu có đủ tố chất và đạt yêu cầu.
2.   Công tác sau Hội nghị Chi đoàn lâm thời:
- Sau khi tổ chức Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn báo cáo Ban Tổ chức Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường danh sách Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, đề nghị ra quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời.
- Giúp Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời nắm rõ trách nhiệm trong công tác tổ chức và quản lý Chi đoàn.
- Sau thời gian hoạt động 03 tháng, Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn hướng dẫn Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời tổ chức Đại hội Chi đoàn để bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn chính thức.
3.   Hồ sơ cần thiết khi thực hiện công tác thông tin, báo cáo:
- Công văn đề nghị ra quyết định thành lập Chi đoàn và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời.
- Danh sách Chi đoàn năm nhất của Đoàn khoa/bộ môn (mẫu).
- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời của từng Chi đoàn năm nhất (mẫu).
4.   Thời gian thực hiện thông báo:
- Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường qua email doantruong@hcmuaf.edu.vn trước ngày 10 tháng 09 năm 2017.
- Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Ngô Công Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trường, SĐT: 0977 076 874.

Ban Thường vụ Đoàn trường kính mong các Đoàn khoa/bộ môn thực hiện tốt theo nội dung thông báo./.


Nơi nhận:
-          BCH Đoàn trường;
-          Đoàn khoa/bộ môn;
-         Lưu: VP, BTC.
TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phùng Thanh Danh
Tải file

BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.