THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 44-KH/ĐTN-BTG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thủ Đức, ngày 24 tháng 03 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chào mừng Đại hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2019
------

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
    Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2019;
    Phát động phong trào thi đua sôi nổi cũng như thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2019 đến toàn thể đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường.
2.  Yêu cầu
    Các phong trào thi đua phải được tổ chức rộng rãi, đều khắp các cơ sở Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
    Nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II.     THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
    Thời gian: Từ ngày 25/03/2017 đến ngày 19/04/2017.
    Địa điểm: Các cơ sở Đoàn tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
III.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
    Tất cả đoàn viên, sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
IV.  NỘI DUNG
1.  Công tác tuyên truyền cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2019
1.1.    Cấp Trường
    Tuyên truyền, giới thiệu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2019, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua hệ thống các banroll, poster, triển lãm hình ảnh hoạt động, trang trí Đại hội.
    Cập nhật thông tin về Đại hội thông qua bảng tin, website, fanpage của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường.
1.2.    Cấp Khoa/ Bộ môn
    Tập trung tuyên truyền các nội dung: truyền thống vẻ vang và chặng đường phát triển của phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Đoàn của đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của đơn vị, nêu bật những đổi mới trong hoạt động, những tiến bộ mà đoàn viên, thanh niên đạt được trong nhiệm kỳ qua; những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
    Hình thức tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền trên website, fanpage của đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
2.       Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội
2.1.    Thời gian: Từ ngày 25/03/2017 đến 03/04/2017.
2.2.            Nội dung (Ban hành kế hoạch sau)
3.       Cuộc thi “Trang trí bảng tin” và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc” chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017),  chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2019.
3.1.            Thời gian: Từ ngày 28/03/2017 đến ngày 05/04/2017.
3.2.            Thể lệ (Ban hành thể lệ sau)
4. Tổ chức chương trình “Giao lưu đối thoại giữa Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh với Bí thư Chi đoàn”
4.1. Thời gian: Ngày 06/04/2017 (dự kiến).
4.2. Địa điểm: Hội trường RD100 – Giảng đường Rạng Đông.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.       Thành lập Ban chỉ đạo
         Đ/c Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường;      
         Đ/c Lê Văn Sony - Phó Bí thư TT Đoàn trường.     
2.       Thành lập Ban tổ chức
         Đ/c Hồ Thanh Hậu               UVBTV Đoàn trường   Trưởng ban;
         Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy     UVBTV Đoàn trường   Phó ban;
         Đ/c Phạm Trần Thị Mai An  UVBCH Đoàn trường   Thành viên;
         Đ/c Phan Đình Long             UVBCH Đoàn trường   Thành viên;
         Đ/c Huỳnh Hữu Huân           UVBCH Đoàn trường   Thành viên;
         Các đồng chí Cộng tác viên Ban Tuyên Giáo             Thành viên.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
         10/03 – 19/03/2017: Xây dựng kế hoạch.
         20/03 – 24/03/2017: Xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu
         25/03 – 19/04/2017: Triển khai kế hoạch.
         20/04/2017: Họp rút kinh nghiệm.
Nơi nhận:
- Đảng ủy: BTG, BTV, VP;
- BTV Đoàn trường;
- Các cơ sở Đoàn;
- Câu lạc bộ-T-Đội-Nhóm;
- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


Nguyn Phan Thành


BAN BIÊN TẬP - NLO

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-Fl6pcJEzG6s/XI04bIU16eI/AAAAAAABAWw/fH7rOOeosCQMGn8OXOozeFNZ9KubmTXAgCK4BGAYYCw/s320/logon.png} Ban Biên tập Công thông tin Tuổi trẻ Nông Lâm TP.HCM xin cảm ơn sự quan tâm của đồng chí đến những thông tin hoạt động của đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. {facebook#https://www.facebook.com/tuoitrenonglamtphcm} {twitter#https://www.twitter.com/dongchihau} {instagram#https://www.instagram.com/ngoconghau}
Được tạo bởi Blogger.